Individualna Kineziterapija

Kineziterapija je terapija pokretom, odnosno primjena pokreta u svrhu liječenja. Kineziterapijske vježbe primjenjuju pokret u prevenciji i liječenju prirođenih deformacija (loša držanja – skolioza, kifoza.., spuštena stopala i sl.) ili ozljeda (kralježnica, koljeno, kuk…). Provodi se vježbanjem „jedan na jedan“ uz nadzor fizioterapeuta koji određuje kineziterapijske vježbe ovisno o dijagnozi, bolnom stanju, potrebama i željama pojedinca.