Plantarni fascitis

Plantarni fascitis je upala vezivnog tkiva na donjoj strani stopala koja se zove plantarna fascija.

Upala najčešće nastaje kao posljedica iritacije vezivnog tkiva zbog neadekvatne obuće i disbalansa između sinergističkog odnosa glutealnih mišića i mišića listova. Prilikom hoda, u pokretu odraza kada se trebamo odgurnuti od podloge, dolazi do pokreta ekstenzije u kuku i plantarne fleksije u skočnom zglobu. Ako je taj odnos neujednačen ili ako postoji inhibicija gluteusa i facilitacija listova dolazi do plantarnog fascitisa.

Isto tako pretjerano facilitirani zadnji kinetički lanac koji uključuje fascijalnu liniju koja kreće od stražnje strane lubanje skroz preko leđa, gluteusa, zadnje lože, listova dovodi do plantarne fascije. Također i spušteni svodovi stopala dovode do upale fascije zbog neadekvatne biomehanike svodova i osovine talus-femur(kuk-gležanj).