Sindrom smrznutog ramena

Sindrom ukrućenog ili smrznutog ramena je naziv za skup simptoma koji uključuju smanjenu i bolnu pokretljivost ramena u svim smjerovima.

Smrznuto rame nema konkretnu etiologiju nastanka patologije, ali najčešće nastaje kao posljedica više čimbenika poput kapsulitisa ili upale zglobne čahure (glenoidne jame) zbog istrošenosti labruma koji služi kako bi zglob konstantno bio „podmazan“ za kretnju. Može nastati i kao posljedica upale sinovijalne ili sluzne vreće zgloba, upale tetive duge glave bicepsa, pectoralis minora i mišića rotatorne manžete (supraspinatus, subscapularis, teres minor i infraspinatus). Kao jedan od uzroka može biti i stvaranje kalcifikata na tetivama mišića rotatorne manžete ili ozljeda ligamenata.

Isto tako, sami položaj ramenog zgloba uvjetuje dobru biomehaniku zgloba pa tako moramo imati mogućnost normalne vanjske rotacije zgloba kako bi rame moglo nesmetano ići u abdukciju i elevaciju. Kod ovog sindroma najčešće je narušen skapulohumeralni ritam zbog nastanka spomenutih adhezija u zglobu. Rameni zglob ne može funkcionirati kroz unutarnju rotaciju do antefleksije, abdukcije i elevacije.

Smrznuto rame ima posebnu proceduru kao takvo i provodi se tehnikom udarnog vala, fizikalnim procedurama, tehnikama poput miofascijalne relaksacije ili medical flossingom. Kada prođe akutna faza prelazimo u fazu normalizacije (ako je bol nestala) gdje provodimo mobilizaciju zgloba kako bi povećali igru zgloba i intraartikularnu pokretljivost jer su to biomehanički uvjeti za selektivne pokrete zgloba. Korektivnim vježbama jačanja inhibirane i istezanja facilitirane muskulature radit ćemo na povećanju opsega pokreta u ramenu i naročito na dobivanju pokreta vanjske rotacije.