Kinesiotape

Metoda, čijom se primjenom trake pod određenim nategom, poboljšava cirkulacija tog područja te tako i smanjuje bol. Količina natega trake i vrsta aplikacije diktira rezultat (smanjenje tonusa mišića, povećanje tonusa mišića, uklanjanje edema, stabilizacija zgloba i dr.). Može se koristiti i odmah nakon ozljede ili operativnih zahvata, u svrhu smanjenja boli, oteklina i poboljšanja cirkulacije. Za razliku od svih ostalih tehnika i metoda u fizioterapiji, kinesiotaping metoda omogućava neprekidni tretman kroz 3 do 5 dana, koliko se traka nosi.