Bolovi u laktu

Lakat je vrlo kompleksan zglob kojega čine 3 kosti, a to su humerus, radius i ulna. Kao takav podložan je ozljedama i to najčešće kroz frakture, sindrome prenaprezanja ili ligamentarnih oštećenja. Neurološka komponenta također može biti prisutna i najčešće zahvaća n.ulnaris koji prolazi kroz mali kanal iza medijalnog epikondila.

Bol u laktu najčešće nastaje kao posljedica velikih biomehaničkih opterećenja, kao i kod koljenog zgloba, upravo jer se nalazi u centru osovine humerus-carpus. Na lakat se hvata puno mišića što ga čini podložnim sindromima prenaprezanja, ako postoji disbalans između mišića agonista i antagonista.

Bol u laktu tretiramo preko fizikalnih procedura ako iziskuje proces cijeljenja tkiva. Poprečna frikcija po Cyriax konceptu je sjajna tehnika za vaskularizaciju tkiva i proces regeneracije. NKT tehnika je odlična u ispravljanju krivih kompenzacijskih obrazaca jer kod ozljeda lakta često nalazimo facilitirane mišiće u području lakta i inhibirane mišiće ručnog zgloba i/ili ramenog obruča.

Relaksacija mekih tkiva kao što je npr. fascija pomoću Fascijalni manipulaciju po dr. Stecco metodi donosi sjajne rezultate jer u području prednje strane lakta najčešće postoje restrikcije u fasciji mišića bicepsa čija se tetiva i ovojnica proteže preko proksimalnog dijela podlaktice i pojačava djelovanje kinetičkog lanca.

U konačnici, ako je indicirano mobiliziranje tkiva radit ćemo na mobilizaciji preko funkcionalnih masaža i mobilizicija zglobova po Maitland metodi. U slučaju da je bol izazvana nestabilnošću zgloba radit ćemo korektivne vježbe kako bi stabilizirali lopaticu i ostatak cijele ruke.