Neurorazvojna terapija - Bobath koncept

Bobath terapija je najraširenija metoda neurorazvojne habilitacije (osposobljavanje / stjecanje sposobnosti koje osoba/dijete prije terapije nije imalo) i rehabilitacije koja se dokazala učinkovita posebice kod nedonoščadi, dojenčadi i djece.

Bobath terapija je razvijena 40-tih godina prošlog stoljeća u Londonu (Engleska) od strane fizioterapeuta Berte i neurologa Karola Bobath. Tijekom sljedećih godina razvijao se osnovni koncept tehnike. Tehnika se bazira na normalnom razvoju djeteta i nastoji oponašati normalan razvoj.


Sprečavanjem (inhibicijom = kontrolom) abnormalnih uzoraka držanja i kretanja, te istovremenom facilitacijom (aktivacijom) automatskih posturalnih reakcija (ekvilibrijskih reakcija i reakcija uspravljanja), terapeut svojim rukama i kombinacijom različitih tehnika stimulacije, smanjuje abnormalni tonus i facilitira, omogućava djetetu raznolikost senzo-motornog iskustva u funkcionalnim aktivnostima.
Kvaliteta i pozitivni rezultati terapije ovise o međusobnoj komunikaciji dijete-terapeut-roditelj, kontinuitetu i redovitosti terapije, ranoj intervenciji, motivaciji djeteta i roditelja i timskom radu (logoped, radni terapeut, liječnik).


NRT- Bobath koncept pruža interdisciplinarni pristup koji prilikom procjene, tretmana i vođenja bilo kojoj osobi s ograničenim mogućnostima zbog motoričkog oštećenja, uključujući tonus i obrasce kretanja, senzoričku, perceptivnu i kognitivnu funkciju; a nastalim kao posljedica poremećaja središnjeg živčanog sustava; omogućuje sudjelovanje u svakodnevnom životu.

Individualan pristup

U Rehabilitacijskom centru Soleus imamo individualni pristup za svako dijete, stoga, prva stvar kod tretmana je upoznati se s djetetom i što bolje ga procijeniti. Imamo mnogo pitanja za roditelje, proučimo medicinsku dokumentaciju kako bih uzeli u obzir sve ono što određuje dijete onakvim kakvo jeste. Uvijek radimo u komunikaciji sa doktorom fizijatrom, neuropedijatrom, te ukoliko je potrebno surađujemo sa defektologom, radnim terapeutom i logopedom. Sve ovisno o tome što vaše dijete treba kako bih postigli zadani cilj.
Roditelj igra važnu ulogu u postizanju rezultata. Roditelj koji surađuje, sluša upute, postavlja pitanja itekako doprinosi boljem rezultatu tretmana.

Bobath koncept je namjenjen neurorizičnoj dojenčadi, nedonoščadi i maloj djeci koja imaju poteškoća u neuromotornom razvoju. Indikacije za provođenje terapije mogu biti različite:

Da bi terapija dala što bolje rezultate posebno educiramo roditelje kako postupati sa svojom bebom u svakodnevnim aktivnostima kao što su nošenje, podizanje djeteta, hranjenje i presvlačenje. Na taj način djetetovom mozgu šaljemo informacije o pravilnom držanju i pokretanju, te potičemo pravilan razvoj motorike.

 

Krajnji cilj ove terapije je postizanje što veće samostalnosti te kvalitetniji senzomotorički razvoj što se postiže postepenim razvojem djetetovih kognitivnih sposobnosti, spretnosti, govora i motoričkih sposobnosti. Bobath koncept osim toga uključuje i predgovornu terapiju, terapiju hranjenja te respiratornu terapiju.