Mobilizacija i manipulacija zglobova

Mobilizacija je pasivna neinvazivna metoda sa serijom ritmičkih pokreta u blokiranom zglobu do maksimalno moguće granice pasivne pokretljivosti. Tehnika je male brzine, a velike amplitude.

Manipulacija je neinvazivna metoda koja predstavlja jednokratne, oštre, relativno čvrste izvedene pokrete u blokiranom zglobu, koji ne smiju prijeći njegovu anatomsku barijeru. Manipulacija je tehnika velike brzine, a male amplitude. Ona može biti izravna (tehnika kratke poluge) i neizravna (tehnika duge poluge).

Osnovna razlika između mobilizacije i manipulacije je ta da su kod mobilizacije pokreti spori, ritmični i ponavljaju se, dok kod manipulacije imamo brze pojedinačne pokrete. Kod mobilizacije pacijent sudjeluje u terapiji, a kod manipulacije je opušten. Kod mobilizacije je prisutan elastičan otpor tkiva, a kod manipulacije treba spriječiti pojavu zaštitnih refleksa. Dok se kod mobilizacije pokret može zaustaviti, kod manipulacije ne može!