Cyriax - Ortopedska Medicina

Cyriax – Ortopedska Manualna terapija – međunarodno priznata moderna ortopedska manualna metoda koja obuhvaća dijagnostiku i terapeutski način tretiranja zglobova i mekih tkiva.

Tehnika je dobila ime po autoru ortopedu Dr. James Cyriax kojeg opisuju kao „oca ortopedske medicine“. Tehnika je bazirana na dvije glavne odlike – postavljanje mehaničke dijagnoze i plana terapije. Odličan je izbor u liječenju tegoba lokomotornog sustava.

Može se reći da je najvažniji dio metode sam pregled i testiranje. Prije svakog tretmana fizioterapeut obavlja dijagnostički pregled po ovoj metodi po kojoj procjenjuje stanje pacijenta pomoću anamneze i Cyriax testova.

Nakon dobre anamneze, te funkcionalnog pregleda svih struktura koje leže u tom području postavlja se dijagnoza, fizioterapeut odabire najdjelotvorniji terapijski postupak koristeći slijedeće tehnike:

• poprečna frikcija (frikcijska masaža)

• mobilizacija zglobova

• manipulacija zglobova

• trakcija zglobova

• zglobna infiltracija (radi liječnik specijalist - ortoped, fizijatar…)

Uspješno otklanja tegobe lokomotornog sustava, koje nastaju kao posljedica ozljede ili deformacije mišića, tetiva, ligamenata i hrskavice.

Sama tehnika je kroz vrijeme unapređivana i modificirana te je postala osnova za razvoj i nekih drugih manualnih tehnika.