Elektroterapija

Elektroterapija podrazumijeva primjenu električne energije u terapijske svrhe. Postoji više vrsta znanstveno dokazane elektroterapije, a dijelimo ju prema frekvenciji struje koja se aplicira na bolno područje.

Kako električna energija smanjuje bol?

Ispod postavljenih elektroda ili u zoni prostrujavanja događaju se razni fiziološki procesi. Zavisno o tipu struje koji se aplicira povećava se mišićna kontrakcija, smanjuje se podražljivost osjetilnih receptora, šire se krvne žile te se poboljšava izmjena tvari u stanici. Sve to utječe na brže cijeljenje tkiva odnosno značajno smanjenje boli.

Koju vrstu elektroterapije provodimo?

  • TENS ili transkutana električna živčana stimulacija koristi se za suzbijanje akutne i kronične boli, a u suštini blokira prijenos boli prema središnjem živčanom sustavu.

  • Dijadinamska struja je niskofrekventna struja koja ima glavnu primjenu u liječenju bolnih sindroma te u prokrvljavanju bolnog područja.

  • Interferentna struja je struja srednje frekvencije koja djeluje na motorne živce te ima izrazito protuupalni učinak i značajno pomaže u procesu cijeljenja kostiju nakon prijeloma.

  • Galvanizacija povećava podražljivost i provodljivost živaca te djeluje na živčane završetke odgovorne za prijenos boli.

  • Elektrostimulacija izaziva mišićne kontrakcije pomoću električnih podražaja čime se prevenira ili liječi mišićna atrofija. Izvodi se u kombinaciji s ciljanim vježbama.


Kontraindikacije

Postoje određene indikacije i kontraindikacije za svaku od elektroterapijskih procedura, a zajedničke kontraindikacije za svu elektroterapiju su:

  • trudnoća

  • akutna stanja

  • upale ili infektivna stanja

  • promjene na koži

  • ugrađen pacemaker