DNS - Dinamička neuromuskularna stabilizacija

Osmišljena od prof. Kolara iz Praške škole manualne terapije, ova tehnika se koristi kod niza problema lokomotornog sustava, ali i u prevenciji bolova i ozljeda. U našoj poliklinici, ovu tehniku svakodnevno koristimo u prevenciji ozljeda kako kod vrhunskih sportaša, tako i kod rekreativaca. DNS vježbama ostvarujemo odlične rezultate kod hernija diska i ostalih problema kralježnice, te bolova i ograničenja pokreta kukova, ramena, itd.


Što su točno DNS vježbe?

Radi se o dinamičkoj stabilizaciji koja je bazirana na razvojnoj kineziologiji (razvoju djeteta do godine dana starosti). Ako pratite razvoj djece od njihovog rođenja do navršene godine dana života, uočit ćete da sva djeca (ukoliko nemaju neurorazvojni poremećaj ili neki drugi poremećaj u razvoju) imaju iste položaje koje zauzimaju, iste pokrete koje usvajaju, isti cilj kojem teže, a to je kretanje i uspravljanje na dvije noge.

Da bi dijete moglo prohodati na dvije noge, mora imati stabilan trup koji će se oduprijeti sili gravitacije. U DNS-u se govori o pojmu ”central stability for distal mobility” (centralna stabilnost za distalnu mobilnost). Ako je trup stabilan, ekstremiteti se mogu kretati bez ograničenja te lakše proizvesti silu potrebnu za izvođenje pokreta. Kod sportaša ovo pomaže kod prevencije ozljeda i veće snage.

DNS vježbe se koriste kod: smanjenog mišićnog tonusa, problema sa kralježnicom (protruzijom, ekstruzijom, skoliozom, povećanom kifozom i lordozom), sportaša (prevencija ozljeda i povećavanje sportskih performansi-snaga, izdržljivost, stabilnost, funkcionalnost pokreta…)