Marijana Mandurić mag.physioth.

Marijana Mandurić, mag. physioth.

-Magistrica kliničke fizioterapije

    - Martin Buschkamp (MMA, BJJ) – UFC borac

Osnovno obrazovanje:

(Fakultet Zdravstvenih studija - Sveučilište u Mostaru)

(Fakultet Zdravstvenih studija - Sveučilište u Mostaru)

Specijalizacije