Skakačko koljeno

Skakačko koljeno ili patelarni tendinitis je naziv za upalni proces ili degenerativnu promjenu na hvatištu tetive m.quadricepsa za potkoljenicu.

Uzrok je najčešće u repetitivnim traumama tetive zbog biomehaničkih opterećenja, bilo da su nastala sportom ili svakodnevnim aktivnostima. Isto tako, jedan od bitnih faktora je i posturalna adaptacija osobe na određene aktivnosti i posturalni alignment zglobova u izvođenju aktivnosti. Valgus položaj koljena u doskocima i lokomociji općenito jedan je od većih stres faktora za tetivu kvadricepsa i može doći do ozljede zbog prijenosa velikih biomehaničkih sila u krivom alignmentu i pod krivim kutem djelovanja sile.

Koljeno kao zglob preko kojeg prelazi velika tetiva kvadricepsa trpi najviše sile jer se nalazi u centru osovine talus-femur tako da stanje koljena definitivno ovisi o stanju kuka i gležnja. Ako je prisutna nestabilnost koljena ili pak hipermobilnost koljena jer su dva susjedna zgloba zakazala, koljeno će to najviše osjetiti, naročito u rotatornoj komponenti.

Skakačko koljeno se odlično tretira fizikalnim procedurama koje povećavaju vaskularizaciju na mjestu mikrotraumi tetive kako bi se hvatište regeneriralo. Neke od terapija koje koristimo su tehnike poput poprečne frikcije, fascijalnih manipulacija, magnetoterapiju, elektroterapiju i ekscentrične vježbi za m.quadriceps. Isto tako, radi se i na propriocepciji gležnja, koljena i kuka na zahvaćenoj nozi kako bi povećali brzinu reakcije mišića na daljnje ozljede i prevenirali nove.